Bahçeşehir Üniversitesi Ücretleri 2012

Temmuz 31, 2012 § Yorum bırakın

2012 2013 eğitim öğretim yılı Bahçeşehir Üniversitesi ücretleri aşağıda yer almaktadır.

Lisans Programları için Ücretler

TAKSİTLİ TOPLAM: 26.700,00-TL (10 Taksit)

PEŞİN İNDİRİMLİ TOPLAM: 25.400,00-TL

NOT: Ücretlere KDV Dahildir.

Reklamlar

2012 2013 Yeditepe Üniversitesi Ücretleri

Temmuz 31, 2012 § Yorum bırakın

2012 – 2013 yılı Yeditepe Üniversitesi Ücretleri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. Bu sene kayıt olan öğrenciler ve daha önceden kayıt olup bu sene kayıt yenileyecek öğrencilerin ücretleri birbirinden farklıdır.

Not: Ücretlere %8 KDV dahil değildir.

Kaynak: Yeditepe Üniversitesi Ücretleri

 
ÖSYM 2012-2013 Yılında Giren Öğrencilere Uygulanacak Ücretler
Diş Hekimliği Fakültesi  37.500 TL
Tıp Fakültesi  32.500 TL
Mühendislik – Mimarlık Fakültesi  24.000 TL
Eczacılık Fakültesi  28.000 TL
Güzel Sanatlar Fakültesi  18.000 TL
Fen Edebiyat Fakültesi  19.500 TL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  19.500 TL
Ticari Bilimler Fakültesi  19.500 TL
İletişim Fakültesi  19.500 TL
Hukuk Fakültesi  22.500 TL
Eğitim Fakültesi  13.000 TL
Yabancı Dil Hazırlık Programı  19.500 TL
Sağlık Bilimleri Fakültesi  15.000 TL
ÖSYM 2011-2012, 2010-2011, 2009-2010 ,2008-2009, 2007-2008, 2006-2007, 2005-2006,2004-2005 Tarihinde Girenlere Uygulanacak 2012-2013 Yılı Öğrenim Ücretleri
Diş Hekimliği Fakültesi  37.000 TL
Tıp Fakültesi  32.500 TL
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi  23.500 TL
Eczacılık Fakültesi  28.000 TL
Güzel Sanatlar Fakültesi  18.000 TL
Fen Edebiyat Fakültesi  19.500 TL
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi  19.500 TL
Ticari Bilimler Fakültesi  19.500 TL
İletişim Fakültesi  19.500 TL
Hukuk Fakültesi  19.500 TL
Eğitim Fakültesi  13.000 TL
Yabancı Dil Hazırlık Programı  19.500 TL
Sağlık Bilimleri Fakültesi  13.000 TL
Eczacılık Fakültesi (2008 Öncesi Girenler İçin)  25.880 TL

 

Çankaya Üniversitesi ücretleri 2012 2013

Temmuz 31, 2012 § Yorum bırakın

2012 2013 akademik yılı Çankaya Üniversitesi ücretleri aşağıdaki tabloda yer alıyor.

Çankaya Üniversitesi Eğitim Ücretleri

% 8 KDV dahil Yıllık Toplam Ücret 1.Dönem Ücreti 2.Dönem Ücreti
Burssuz ¨20.498 ¨10.249 ¨10.249
%50 Burslu ¨10.249 ¨5.125 ¨5.125
%25 Burslu ¨15.374 ¨7.687 ¨7.687

  • Üniversitemize 2012 YaGS, LYS, DGS ve eşdeğeri sınavları ile yerleştirilecek öğrencilerin tüm bölümler, Meslek Yüksekokulu ve Hazırlık Sınıfı için Burssuz, %50 Burslu ve %25 Burslu öğretim ücretleri aşağıda belirtilmiş olup, ücretin yarısı 1. dönem başında 03-07 Eylül 2012 tarihlerinde diğer yarısı da 2. dönem başında 28 Ocak-01 Şubat 2013 tarihlerinde öğrenci tarafından ödenecektir.
çankaya üni ücret, çankaya üniversitesi ücretleri, çankaya üniversitesi fiyat, 2012 çankaya ücret
  • 2013-2014 öğretim yılı dahil takip eden öğretim yıllarında öğretim ücretine yapılacak yıllık artışlar, bir önceki yıla göre Tüketici Fiyatları Endeksindeki (TÜFE) artış ile sınırlı tutulacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

Temmuz 31, 2012 § Yorum bırakın

2012 Hacettepe Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuruları 02 Temmuz 2012 – 17 Ağustos 2012 tarihleri arasında yapılacaktır. Tıp Fakülteleri için uygulamaların günü değişiktir aşağıdaki takvimi inceleyiniz:

Not: Başvuruların Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na ŞAHSEN YAPILMASI gerekmektedir. Posta, Faks, E-posta v.b. ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir

02 Temmuz 2012: Kurumlararası Yatay Geçişle ilgili açıklamaların Hacettepe Üniversitesi Web sayfasından duyurulması ve başvuruların alınması.
07 Ağustos 2012:Hazırlık sınıfı olan programlara yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin;
a) Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girebilmeleri için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ ne son başvuru tarihi.
b)Hacettepe Üniversitesi tarafından kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından alınan sonuç belgesini Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ ne son teslim tarihi.
14 Ağustos 2012: Hazırlık sınıfı olan programlara yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin yabancı dil yeterlik sınavı.
17 Ağustos 2012: Kurumlararası Yatay Geçiş için son başvuru tarihi.

AÖL Kayıt Tarihleri 2012

Temmuz 29, 2012 § Yorum bırakın

2012 – 2013 eğitim öğretim yılı AÖL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Tarihleri ve Kayıt yenileme tarihleri büyük ihtimalle Ağustos ayının sonlarında başlayıp, Eylül ortalarına kadar devam edecektir. İş takvimi yayınlandığında tam tarihleri sizlerle paylaşabileceğiz.

 

Kaynak: AÖL Kayıt Tarihleri 2012

 

Açık Öğretim Lisesi 2012 – 2013 Eğitim – Öğretim Yılı İş Takvimi henüz hazırlanmadığı için YENİ KAYIT tarihleri de belli olmamıştır. Muhtemelen Ağustos ayının sonlarında başlayıp Eylül ayı ortasına kadar devam edecektir. Konu netlik kazandığı andan itibaren web sitemizde duyuru yapılacaktır.

2012 MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliği

Temmuz 29, 2012 § Yorum bırakın

9 Şubat 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliği aşağıda yer almaktadır. Aradığınız özel bir kısım var ise tarayıcınızın arama özelliğini kullanabilirsiniz, genelde ctrl + f kombinasyonu ile açılır.

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve eğitim kurumlarında okul-aile birliklerinin kuruluş, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; eğitim kampüslerinde yer alan okullar dâhil Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve eğitim kurumlarında okul-aile birliklerinin kuruluşu, işleyişi, birlik organlarının oluşturulması, seçim şekilleri; sosyal ve kültürel etkinlikler ile kampanya ve kurslardan sağlanan maddi katkılar, bağışların kabulü, harcanması ve denetlenmesiyle kantin ve benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesinden sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri, oranları, harcanması ve denetlenmesine dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Birlik: Eğitim kampüslerinde yer alan okullar dâhil Bakanlığa bağlı okul ve eğitim kurumlarında kurulan okul-aile birliğini,

c) Kantin: Okullardaki büfe, kantin, çay ocağı, yemekhane ve kafeteryaları,

ç) Okul: Bakanlığa bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın öğretim okul/kurumunu,

d) Öğrenci: Örgün eğitim kurumları öğrencileri ile mesleki eğitim merkezlerine devam eden çırak öğrenciyi,

e) Üye: Örgün eğitim kurumlarında okulun yönetici ve öğretmenleri ile öğrenci velilerini; yaygın eğitim kurumlarında ise okulun yöneticisi ve öğretmenleri, usta öğreticileri, velileri, onsekiz yaşını doldurmuş kursiyer, çırak, kalfa, ustaları, eğitsel kulüp üyelerini ve gönüllü kişileri,

f) Veli: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, öğrencinin annesini/babasını veya kanuni sorumluluğunu üstlenen kişiyi,

ifade eder.
Kaynak ve devamı için: 2012 MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliği

Türk Ceza Kanunu

Temmuz 29, 2012 § Yorum bırakın

26/9/2004 tarihinde 5237 kanun numarası ile kabul edilmiş olan Türk Ceza Kanunu aşağıdaki belgede yer almaktadır.

Kaynak ve tam metin: Türk Ceza Kanunu

 

 

Kanun Numarası

Kabul Tarihi

Yayımlandığı R.Gazete

Yayımlandığı Düstur

 

: 5237

: 26/9/2004

: Tarih : 12/10/2004 Sayı :25611

: Tertip : 5 Cilt : 43 Sayfa:

 

BİRİNCİ KİTAP

Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM

Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı

BİRİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler ve Tanımlar

 

Ceza Kanununun amacı

Madde 1- (1) Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu

sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza

sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir.

Suçta ve cezada kanunîlik ilkesi

Madde 2- (1) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz.

Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.

(2) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz.

(3) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler,

kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz.

Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi

Madde 3- (1) Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunur.

(2) Ceza Kanununun uygulamasında kişiler arasında ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer

fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, milli veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumları yönünden

ayrım yapılamaz ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınamaz.

Kanunun bağlayıcılığı

Madde 4- (1) Ceza kanunlarını bilmemek mazeret sayılmaz.

(2) (Mülga : 29/6/2005 – 5377/1 md.)

Özel kanunlarla ilişki

Madde 5- (1) Bu Kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da

uygulanır.

 

 

Tanımlar

Madde 6- (1) Ceza kanunlarının uygulanmasında;

a) Vatandaş deyiminden; fiili işlediği sırada Türk vatandaşı olan kişi,

b) Çocuk deyiminden; henüz onsekiz yaşını doldurmamış kişi,

c) Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir

surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi,

d) Yargı görevi yapan deyiminden; yüksek mahkemeler ve adlî, idarî ve askerî mahkemeler üye ve hakimleri ile

Cumhuriyet savcısı ve avukatlar,

e) Gece vakti deyiminden; güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam

eden zaman süresi,

f) Silah deyiminden;

1. Ateşli silahlar,

2. Patlayıcı maddeler,

3. Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet,

4. Saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler,

5. Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik

maddeler,

g) Basın ve yayın yolu ile deyiminden; her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim aracıyla yapılan

yayınlar,

h) İtiyadi suçlu deyiminden; kasıtlı bir suçun temel şeklini ya da daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli

şekillerini bir yıl içinde ve farklı zamanlarda ikiden fazla işleyen kişi,

i) Suçu meslek edinen kişi deyiminden; kısmen de olsa geçimini suçtan elde ettiği kazançla sağlamaya alışmış kişi,

j) Örgüt mensubu suçlu deyiminden; bir suç örgütünü kuran, yöneten, örgüte katılan veya örgüt adına diğerleriyle

birlikte veya tek başına suç işleyen kişi,

Anlaşılır.

 

Where Am I?

You are currently viewing the archives for Temmuz, 2012 at Üniversiteler, Taban Puanlar, Ücretler 2012 2013.